Facebook Twitter
alwayslookin.com

Được Phê Duyệt Trước Khi Mua Nhà

Đăng trên Tháng Mười Một 27, 2023 bởi Hong Gayle

Mua một ngôi nhà lần đầu tiên có thể gây căng thẳng và đầy bất ngờ trừ khi bạn biết tất cả những gì liên quan. Được phê duyệt trước cho một thế chấp nhà thực sự là một phần quan trọng trong việc đầu tư vào một ngôi nhà. Bằng cách được phê duyệt trước cho một thế chấp nhà, có thể tiết kiệm thời gian và sự bối rối.

Quá trình cho vay mua nhà có thể gây khó chịu và tẻ nhạt. Việc định vị lãi suất và thanh toán tốt nhất phù hợp với trợ cấp của bạn cần sự kiên nhẫn. Mua sắm và so sánh các công ty thế chấp cung cấp một người mua nhà trong thị trường bất động sản thực sự nhiều lựa chọn hơn để chọn. Bắt đầu thủ tục sớm cung cấp cho người cho vay cơ hội bắt và khắc phục bất kỳ vấn đề tín dụng tiềm năng nào có thể ngăn bạn có được lãi suất thấp nhất có thể cũng như tồi tệ hơn, đơn xin thế chấp của bạn bị từ chối.

Một lợi thế bổ sung để được phê duyệt trước cho một thế chấp nhà là nó đặt giá mua cho ngôi nhà có thể đủ khả năng. Dựa trên tài chính của bạn, điều này có thể là một phần của một điều chưa biết. Quá trình phê duyệt trước mang lại cho nó trong tự nhiên. Mười đến mười lăm ngàn đô la có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về số lượng nhà mà bạn sẽ có. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy các chi phí khác liên quan đến đầu tư vào một ngôi nhà. Đừng dành thời gian để xem xét các ngôi nhà mà bạn không thể đủ khả năng trong khi xây dựng những kỳ vọng và hy vọng rằng chỉ bị tan vỡ khi bạn biết bạn không thể tìm thấy việc cho vay cho ngôi nhà.

Thị trường là cạnh tranh và các ngôi nhà có giá phải có xu hướng bán nhanh chóng. Bằng cách được phê duyệt trước cho một thế chấp nhà cho phép bạn hành động nhanh chóng khi bạn khám phá ngôi nhà cho cá nhân bạn. Ngoài ra, nó cho thấy người bán và người môi giới mà bạn nghiêm túc về việc đầu tư vào một ngôi nhà. Một khi bạn tìm kiếm một ngôi nhà, bạn muốn được chấp thuận trước cũng tăng cường quá trình đóng cửa.

Giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào trước khi bạn khám phá ngôi nhà mơ ước của bạn giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn cuối cùng. Không bị mất cảnh giác vì không chuẩn bị. Hãy tưởng tượng đủ thời gian bạn sẽ bỏ đi khi bạn chỉ xem những ngôi nhà phù hợp với trợ cấp của bạn.