Facebook Twitter
alwayslookin.com

Làm Thế Nào để Lấy Lại Tiền Khi Mua Bất động Sản

Đăng trên Bước Dều 13, 2024 bởi Hong Gayle

Nếu bạn có dữ liệu, có một số phương thức để bạn lấy lại tiền từ chủ sở hữu khi mua tài sản. Một trong những cách tuyệt vời này là có được người bán để trang trải chi phí đóng cửa. Chi phí đóng cửa có thể không nhiều tiền khi so sánh với giá của ngôi nhà nên đó là một điều rất quan trọng để đàm phán. Trong trường hợp người bán đang muốn bán một chút giống như chi phí đóng cửa sẽ không cho phép cô ấy hoặc anh ta rời khỏi bàn thương lượng.

Một cách khác, bạn sẽ nhận được một số tiền mặt từ chủ sở hữu khi mua tài sản đang khiến chủ sở hữu trang trải thuế cho tất cả những năm khác nơi bạn đang mua tài sản. Một lần nữa, điều này không thể là nhiều tiền khi so sánh với tài sản làm cho nó trở thành một điều rất quan trọng để đưa lên bàn thương lượng. Một giải pháp cuối cùng để lấy lại một số tiền mặt từ chủ sở hữu khi mua tài sản là khiến chủ sở hữu phải trả những thứ phải được sửa chữa hoặc thay thế. Điều này thường là rất nhiều hoặc có lẽ một chút, mọi thứ phụ thuộc vào hình thức mà ngôi nhà đang ở. Điều đó khó có được người bán đồng ý so sánh với hai người đầu tiên, dù sao cũng không thể xác định được người bán. Nếu ngôi nhà cần một lượng lớn công việc thì đây là một khái niệm tốt để xem khi nào bạn có thể có được người bán để trang trải một nửa hoặc thậm chí nhiều hơn chi phí sửa chữa.

Luôn chắc chắn rằng nếu bạn chọn lấy người bán để đồng ý cung cấp cho bạn trở lại hầu như không có tiền nào vì bất kỳ lý do nào mà bạn sẽ nhận được trên giấy. Đây là một cách tốt để đảm bảo mọi người ở trên một trang. Lấy lại tiền mặt khi mua tài sản không phải là một điều đơn giản cần phải yêu cầu, nhưng một khi bạn học những gì yêu cầu, nó có thể làm cho thủ tục dễ dàng hơn. Đây là những cách đúng đắn có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền khó khăn của bạn.