Facebook Twitter
alwayslookin.com

Nhãn: người trung gian

Bài viết được gắn thẻ Người Trung Gian

Môi Giới Hay Nhân Viên Ngân Hàng? Đó Là Câu Hỏi!

Đăng trên Tháng Tư 4, 2022 bởi Hong Gayle
Tuy nhiên, bạn nên biết cái nào có lợi nhất cho bạn để có thể đóng cửa một thỏa thuận thế chấp tuyệt vời.Một nhân viên ngân hàng thế chấp thực sự là một người cho vay trực tiếp, cho bạn tiền, trong khi công ty tài chính lớn làm việc như một người trung gian, bạn sẽ mua sắm và phân tích cho vay đối với người vay và đưa công ty cho vay và người vay cùng nhau...