Facebook Twitter
alwayslookin.com

Nhãn: giá trị

Bài viết được gắn thẻ Giá Trị

Một Sự Thúc đẩy Lớn Cho Người Mua Lần đầu Tiên

Đăng trên Tháng Tám 27, 2022 bởi Hong Gayle
Lần đầu tiên người mua tính đến khoảng 36% hầu hết các khoản vay mới trong thị trường tài chính, vì vậy đảm bảo họ là người tiêu dùng hạnh phúc cần phải là mục tiêu chính cho tất cả các nhà cho vay truyền thống.Tuy nhiên, trên thị trường nơi giá nhà đang tiếp tục tăng và số lượng người mua lần đầu đang giảm, điều đó đang trở thành một mục tiêu cực kỳ khó khăn để thực hiện...